Marknadsledande inom rengöring av värme och

kylanläggningar till fastighet och industri

- för en hållbarare värld! 

SERVICE

BESIKTNING
 • Status och inventering av ventilationssystem samt luftvärmare och förångare/kondensorer

 • Mekanisk översyn av aggregatfunktioner och spjäll

 • Förslag på åtgärder/förbättringar via statusrapport

ÅTGÄRDER
 • Rengöring utav värmeväxlarytor

 • Byte av remdrivna fläktar

 • Ombyggnad & modernisering utav styr & regler

 • Byte av ventilationsaggregat, luftvärmare, förångare/kondensorer

 • Installation av behovsstyrd ventilation

 • Kanal & aggregatrensning

 • Övrigt

 • Luftflödesmätning och injustering av luftmängder

 • Implementering av överordnat övervakningssystem

 • Ombyggnader och anpassningar av kanalsystem

 • Driftsoptimeringsavtal

 • Service och underhållsavtal

 • OVK-besiktning

EFTER GENOMFÖRT UPPDRAG KONSTATERAS
 • att rengöring av värmeväxlare i ventilationssystem med NEO-metoden är både effektiv och skonsam mot lamellerna i värmeväxlaren

 • att denna NEO-metoden utesluter risken för vattenskada på aggregat och lokaler då detta är en helt torr metod

 • att med NEO-metoden kan användningen av kemikalier för rengöring upphöra

 • att NEO-metoden är tids- och kostnadseffektiv jämfört med konventionell rengöring

 • att rengöring av värmeväxlare förbättrar temperaturverkningsgraden och därmed sänker energiförbrukningen

 • att miljöpåverkan vid rengöring med NEO-metoden av aggregat minskar, då kemikalieanvändning ej behövs och koldioxidisen som används är CO2-neutral

 
Johan Söderblom

Johan Söderblom

VD 0733-967003

Marcus Larsson

Marcus Larsson

Arbetschef 0707-704711

Patrik Rom

Patrik Rom

Försäljningschef 0761-666741

Henrik Sjölander

Henrik Sjölander

Administratör 031-3837900

OM OSS

Vår vision är att vara den mest erfarna och kompetenta energioptimeraren på marknaden. Med NEO-metoden är vi marknadsledande med denna specialrengöring för värme- och kylanläggningar för fastighet och industri. Vår målsättning med NEO-metoden är att få en hållbarare värld och mindre slit och släng av aggregat och maskiner för systemen med luft och ventilationer.

 

Det kan handla om små serviceuppdrag eller omfattande serviceuppdrag/energiprojekt där vi tar ett totalansvar för luften i till exempel bostadshus, kontor, industrier eller anläggningar.

 

Nordisk Energioptimering skall med NEO-metoden  kunna erbjuda våra kunder:

 • Ett helhetsgrepp runt eran luft

 • En trygg och säker luftmiljö

 • Optimal driftsekonomi

e87d494e-76a3-4b76-981d-0e1c368bce8a.png
 

PROJEKT

ROI

NEO

metoden

NÖJDA

kunder

MILJÖ

rengöring
 

KONTAKT

HUVUDKONTOR

Gamlestadsvägen 2, B21

415 02 Göteborg

KONTOR:
UMEÅ
ESKILSTUNA
LANDSKRONA
Telnr: 0761666741
Mail: info@nordiskeo.se

Klart! Meddelandet mottaget.