FÖRDELAR

 

Lägre kostnad för avfallshantering

Inget avloppsvatten

Ingen materialpåverkan

Minimala driftstopp

Minimalt efterarbete

1/6

© NORDISK ENERGI OPTIMERING  0761-666741