NEOMETODEN

Med NEO-Metoden är vi världsledande med denna specialrengöring för värme- och kylanläggningar för fastighet och industri. Vår målsättning med NEO-Metoden är att få en hållbarare värld med energibesparingar och mindre slit och släng av aggregat och maskiner för systemen med luft och ventilationer. 

Det kan handla om små serviceuppdrag eller omfattande serviceuppdrag/energiprojekt där vi tar ett totalansvar för luften i till exempel bostadshus, kontor, industrier eller anläggningar.

Koldioxidis, CO2

Expansion via förångning

Ingen restprodukt

Lämnar en torr och ren yta

Miljövänlig och tidsbesparande

Ingen slipande effekt

1/4